DagaThomo24h.com là website live trực tiếp và tổng hợp video clip đá gà Thomo Campuchia CPC1, CPC2, CPC3, CPC4 cũng như các giải đá gà C1, C2, C3 nổi tiếng.

Toàn bộ nội dung, video clip trên website hoàn toàn miễn phí với người dùng, chúng tôi không thu bất kỳ khoản phí nào đối với người dùng.