Thông tin liên hệ Đá gà Thomo 24h

Website: www.dagathomo24h.com

Hotline: 0788712155

Email: [email protected] | [email protected]

Địa chỉ: 16 Đ. Lê Thánh Tông, Võ Cường, Bắc Ninh, 11618